Möte om näringslivet i Tingsryd

På tisdagen bjöd Svenskt näringsliv tillsammans med Företagarna och Almi in till en diskussionslunch gällande det lokala näringslivsklimatet i Tingsryds kommun.

Närvarande var cirka ett tjugotal representanter från näringslivet, kommunpolitiker och tjänstepersoner från kommunen. Trots att det rådande klimatet behöver förbättras, konstaterades att det går väldigt bra för företagen i kommunen. En annan positiv faktor är att politiker och näringsliv pratar mycket med varandra och detta bådar gott inför framtiden.

Utmaningar handlar främst om bostadssituationen och rekryteringen av kompetens. Samtliga närvarande kan konstatera att det finns förbättringspotential kring rankingen. Kommunen jobbar intensivt med åtgärder som skall leda till förbättringar. Exempel på detta är digitalisering av ärendehanteringssystemet. Förstärkning på planavdelningen och en förbättrad service är andra fokusområden.