Möte om torkan i Tingsryds kommun

Måndagen den 23 juli 2018 bjöd LRF:s kommungrupp i Tingsryds kommun till möte om torkan på Korrö. Över 100 personer deltog i mötet. På plats fanns personer från LRF, Länsstyrelsen i Kronoberg, Tingsryds kommun, banker, försäkringsbolag, privata näringsidkare och lantbruksföretagare.

Den extrema torkan har medfört akut foderbrist för djuren, sinande brunnar och extrem brandrisk som drabbar både jord- och skogsbruket. Den kommer att medföra en skördeförlust på 5-10 miljarder kronor för lantbruket. LRF arbetar med att använda resurserna på rätt sätt, där man bland annat arbetar aktivt med fortlöpande kontakter med länsstyrelserna i de tre länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge, kontakter med slakterierna och kontakter med banker.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fattat beslut som underlättar för lantbruksföretagare i detta svåra läge. Här kan nämnas att det är tillåtet att skörda mark som ligger i träda utan att drabbas av avdrag från EU-stöden. Staten har även fattat beslut om att tidigarelägga delutbetalningar av EU-stöd. Vid vattenuttag från ytvatten såsom bäckar, åar och sjöar rekommenderas att alltid ta kontakt med Länsstyrelsen. Vid uttag av grundvatten krävs inget tillstånd om vattnet avser husbehov eller en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning.

Under mötet framkom flera åtgärder som kan underlätta för lantbruksföretagare. Lantmännen erbjuder ett pelletsbaserat kraftfoder för nötdjur, som till viss del kan ersätta grovfoder. LRF:s djuromsorgsgrupp ser redan behov av en eventuell förlängd betesperiod i höst. Sparbanken Eken har tagit fram en foderkredit och ett ekonomiskt stöd för att underlätta för lantbrukare med djur.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson informerade om att invånare i Tingsryds kommun erbjuds att hämta dricksvatten från vattenkiosken vid Arbetskontoret på Plogvägen 6 i Tingsryd.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson

Från vänster: Kent Algotsson - styrelseledamot i LRF:s kommungrupp, Malin Engdahl - regionchef på LRF Sydost, Camilla Hilmersson - ordförande i LRF:s kommungrupp och ledamot i styrelsen för LRF Sydost, Håkan Lundgren - ordförande i styrelsen för LRF Sydost, Tobias Holmkvist - styrelseledamot i LRF:s kommungrupp.