MSB varnar nu för extremt hög brandrisk i helgen!

Under helgen kommer brandrisken i södra och mellersta Sverige att öka till några av de högsta värdena som någonsin uppmätts. Prognoserna visar även på mycket starka vindar. Kombinationen innebär stor fara för liv och hälsa, då södra och mellersta Sverige är tätbefolkat.

Den 3 augusti gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten då det råder extrem brandrisk i delar av Sverige och främst i de södra delarna.

Allmänheten uppmanas att följa rådande eldningsförbud där man befinner sig och göra sitt yttersta för att inte nya bränder ska uppstå.

Tänk på att om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig. En liten gnista kan skapa en stor brand som snabbt kan få stora konsekvenser.

Källa: MSB

Mer information om det allvarliga läget hos länsstyrelsen i Kronoberg.