Norrgatan öppen för trafik

Lagom till skolstarten har ombyggnaden av Norrgatan-Skolgatan vid Dackeskolan blivit färdigställd. De besvärliga trafikförhållandena vid skolan, där man tidigare var tvungen att vända bilen och köra mot mötande trafik, försvinner nu i och med att både Norrgatan och Skolgatan har blivit enkelriktade.

– Vad som gjorts under sommaren är att öppna upp Norrgatan med en förlängning till Skolgatan. När man nu hämtar eller lämnar sitt barn till förskola och skola kör man precis som tidigare in norrifrån på Norrgatan och stannar antingen till längs staketet mot Lampelundsområdet eller forsätter fram till planen norr om mellanstadiebyggnaden. Man kör sedan ut längs Skolgatan, säger Patrick Ståhlgren, kommunstyrelsens ordförande.

Även skolbussarna kör in via Norrgatan och ut via Skolgatan. Vändplanen, som tidigare användes för att vända bilen, ska nu fungera som hållplats för korta stopp vid hämtning och lämning samt av skolbussarna.

– En viktig länk i arbetet med trafiksäkerheten kring våra skolor är därmed på plats. Nu fortsätter detta viktiga arbete I Ryd, där ombyggnaden som kommunstyrelsen beslutat om vid parkeringen och hållplatsen för skolbussar vid Trojaskolan nu är på väg att upphandlas för färdigställande under hösten.

Arbetet med trafiksäkerheten för skolungdomarna i kommunen kommer att fortsätta i samband med den nya hastighetsplanen som är under arbete för våra tätorter.

Hur trafikflödet är tänkt och den gällande skyltningen framgår av kartbilden som är bifogad som PDF.