Ny riktlinje för trädfällning på kommunal mark

Tingsryds kommun har en ny riktlinje för trädfällning på kommunal mark. Har du önskemål om trädfällning på grund av exempelvis fallrisk eller att träd skuggar din solcellsanläggning? Då ansöker du via vår e-tjänst.

Generellt sett är Tingsryds kommun restriktiva med fällning av träd. Det måste finnas goda skäl och det ska endast ske om det är ekonomiskt, ekologiskt och socialt fördelaktigt för kommunen. Det innebär till exempel att fällning av träd på kommunal mark inte sker på grund av att det förhindrar utsikt eller att löven skräpar ned. Däremot kan det godkännas om trädet utgör en risk för människor, djur eller egendom, om trädet hyser smittsamma parasiter eller sjukdomar eller om det skuggar en solcellsanläggning.

Du som har anlagt eller planerar att anlägga solceller på din fastighet kan läsa mer om vad som gäller i den nya riktlinjen. Tingsryds kommun kan godkänna trädfällning i detta fall, men det blir också förenat med en kostnad för dig som fastighetsägare. Kostnaden baseras på en framkörningsavgift, arbetad tid samt förbrukat material enligt taxa för gata-/parkavdelningen.

Trädfällning tar både tid och resurser, särskilt när det handlar om så många nyetablerade solceller i kommunen, säger mark- och exploateringsingenjör Sara Arvidsson och poängterar samtidigt att en ansökan endast är en ansökan, det är inte givet att den godkänns av kommunen.

Godkänns trädfällningen i det enskilda fallet får det endast ske av kommunställda eller av en entreprenör som anställts av kommunen.

Läs mer om riktlinjen HÄR och ansök om trädfällning på kommunal mark via vår e-tjänsten HÄR.