Ny vision i Tingsryds kommun

I juni månad antog kommunfullmäktige den reviderade visionen för Tingsryds kommun. Visionen visar var kommunen vill vara om femton år och hur vi vill att kommunen ska upplevas i framtiden.

Vår vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Gemensamt bidrar vi till en plats där barn och unga utvecklas och vi lever tillsammans med god livskvalitet.

Nu fortsätter arbetet med att göra verklighet av visionen som är en del av projektet Framtid Tingsryd. Under hösten kommer medborgarna, medarbetarna och de förtroendevalda att få ta del av visionen på olika sätt - via hemsida, sociala medier och genom fysiska möten. Bland annat kommer medborgare att få tolka visionen, kommunens medarbetare kommer att få djupare kunskaper på personalmöten och spännande samarbeten med olika aktörer kommer att lanseras.

Arbetet med det omfattande projektet Framtid Tingsryd fortsätter på bred front där ny översiktsplan ska tas fram, revidering av värdegrund inleds vid årsskiftet och det interna arbetet med ledning och styrning startas upp.