Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma kapitel. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen:

  1. På lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
  2. Ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor

Då ett gemensamt avfallsbolag för kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har beslutats att bildas finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna har uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten.

Utställning av nya föreskrifter gäller Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner. Förslaget finns tillgängligt för att ge synpunkter från och med 2 maj till och med 30 maj.

Förslaget finns tillgängligt på ett antal platser:

Växjö: i reception Björnen och på kommunens webbplats
Lessebo: i receptionen, kommunens samtliga bibliotek samt kommunens webbplats
Tingsryd: på medborgarkontoret och på kommunens webbplats

Om du har synpunkter på förslaget ska de lämnas till Johanna Rothén, tekniska förvaltningen Växjö kommun, telefon 0470- 410 00 eller info@vaxjo.se.

De synpunkter som kommer in sammanställs och bearbetas. Det slutgiltiga förslaget på föreskrifter kommer att beslutas av respektive kommuns fullmäktige.