Nya grepp för att stoppa luftledning

Sex berörda kommuner har gått samman för att uppmärksamma samordning- och energiminister Ibrahim Baylan på Svenska Kraftnäts planer på en ny luftburen kraftledning från Ekhyddan i Oskarshamns kommun, via Nybro till Hemsjö i Blekinge.

Kommunerna har därför bjudit in Ibrahim Baylan, för att på plats visa hur enskilda personer drabbas av den planerade ledningen. Kommunerna vill stoppa den luftburen 400 kilovolts växelströmsledning och i stället vill man ha en markförlagd ledning med likström.

Det var efter ett möte med Svenska Kraftnät i slutet av oktober som det visade sig att bolaget tagit ytterligare ett steg framåt och lämnat in en ansökan om nätkoncession (tillstånd att bygga en ledning) till Energimarknadsinspektionen gällande den luftburna ledningen.

Tingsryds kommunalråd, Mikael Jeansson(S), planerade därför efter mötet att tillsammans med kommunalråden i Emmaboda och Nybro, samt Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner, bjuda in energiminister Ibrahim Baylan. Kommunernas långsiktiga mål är en förbättrad intrångsersättning, en förändrad expropriationslagstiftning (markinlösen) och en mer marksnål teknik.