Nya hastigheter i Tingsryds kommun under 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en hastighetsöversyn för tätorterna. Målet med översynen var att ta fram rätt hastighet för alla gator med hänsyn till trafik- och gatumiljöer i tätorterna.

De nya hastighetsgränserna. I Tingsryds kommuns tätbebyggda områden kommer hastigheten under 2016 att ändras till 40 km/timmen samt 30 km/timmen vid skolor och förskolor under hela dygnet.

Tidplan för omskyltning. Införandet av de nya hastighetsgränserna i kommunen kommer att ske etappvis.

  • 6 april - Linneryd, Konga och Kvarnamåla.
  • 7 april - Tingsryd.
  • 10 maj - Dångebo och Yxnanäs.
  • 11 maj - Älmeboda, Väckelsång och Bro.
  • Hösten 2016 - Ryd, Urshult, Rävemåla och Fridafors.