Nya Utvecklingsrådet - Kommunens bollplank för utvecklingsfrågor

Uppstartsmötet för nya Utvecklingsrådet gick av stapeln i veckan. Det ordnades även en träff med allmänheten för att informera om den nya översiktsplanen. Viktiga forum för Tingsryds framtid!

I tisdags hölls ett uppstartsmöte på Wasaskolan för det nystartade Utvecklingsrådet. Tanken är att rådet ska vara ett bollplank när det gäller utvecklingsfrågor samt bidra till en förstärkt dialog med medborgarna, näringslivet och andra intresseorganisationer. Kommunalråd Patrick Ståhlgren är ordförande i rådet.

Representanterna ska involveras i diskussioner om större förändringar och utvecklingsfrågor innan beslut tas. På första mötet samlades Utvecklingsrådet för att ha en dialog om rådets roll och arbetsordning. Några exempel på frågor där rådet kan bli involverad och som rör Tingsryds utveckling är integrationen av nya invandrare, landsbygdsutveckling och kommunens attraktivitet samt organisationsförändringar. Kommunstyrelsen har beslutat att ytterligare en ungdomsrepresentant och två fackliga representanter ska ingå i rådet.

 

Nästa möte med Utvecklingsrådet kommer att hållas i december. Uppstart av arbetet med en ny översiktsplan Utvecklingsrådet ska spela en viktig roll i arbetet med den nya översiktsplanen och fungera som extern styrgrupp. Både Utvecklingsrådet och allmänheten bjöds därför in till ett informationsmöte om den planerade framtagningsprocessen av planen.

 

Alla välkomnades till en spelning av elever från Academy of Music and Business varpå kommunchef Laila Jeppson ledde träffen och gick igenom varför en översiktsplan behövs och hur man som medborgare kan påverka den. Kommunalrådet Patrick Stålgren betonade avslutningsvis vikten av att allmänheten ska kunna påverka och delta i planeringen. ”Vi vill att det här ska vara en öppen process”, säger han. Efter mötet var det många som stannade kvar då det fanns tillfälle att mingla och ställa frågor.

Från januari till mars nästa år kommer det bjudas in till temakvällar som berör de olika utvecklingsområdena inom översiktsplanen.

Håll utkik på tingsryd.se!

Här nedan kan du läsa om översiktsplanen

2013-11-21