Nyheter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-01-01

Tingsryds kommun ansvarar idag för tillståndsgivningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Från den 1 januari 2012 lämnar kommunen över detta ansvar till Regionförbundet södra Småland.

Från och med den 3 januari 2012 vänder du dig till Regionförbundet södra Småland om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst.
Ring telefonnummer 0770-25 82 00.
Telefontid vardagar klockan 08.00-10.00

2011-12-08