Nyinflyttade ökar i Tingsryds kommun

Nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att fler har flyttat till Tings-ryds kommun än från under 2020. - Det är väldigt trevliga siffror och vi hoppas att utvecklingen ska fortsätta åt detta håll, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

SCB släppte under tisdagen befolkningssiffrorna för tredje kvartalet 2020. Tingsryds kommun ser ett tydligt trendbrott när det gäller inrikes flyttnetto. Inrikes flyttnetto används som begrepp för summan av alla flyttningar till och från kommunen som sker inom Sverige. Det har flyttat in 31 fler till kommunen än ut från kommunen från januari till september 2020. Samma siffra var 2019 minus 54. Historiskt sett har det inrikes flyttnettot alltid varit negativt för Tingsryds kommun, varje år från 1997 fram till 2019.

- Det är svårt att analysera exakt varför trenden har vänt just i år, men jag tror att två faktorer är väldigt viktiga i detta. Den första är näringslivet i kommunen som presterar väldigt väl och arbetslösheten i Tingsryds kommun är just nu lägst i Kronoberg och Blekinge, så människor flyttar för att komma närmre sitt arbete helt enkelt. Den andra faktorn är att alltfler ser en framtid där man arbetar hemifrån ett par dagar i veckan, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef.

- Tingsryds kommun är ett alternativ som erbjuder attraktivt boende nära både
natur och service. Med en bekväm resa till arbetet några dagar i veckan, inte minst till Växjö, men även andra orter som Älmhult, Emmaboda och alla städerna i Blekinge, blir vi som kommun genast intressant. Väljer du att bosätta dig i Tingsryds kommun, har du väldigt många alternativ till arbetsort i framtiden, både runt knuten och lagom långt borta, säger Mikael Jeansson.

Länkar:

Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2019–2025 (”Inrikes flyttnetto är ett nyckeltal som Region Kronoberg lyfter fram i den regionala utvecklingsstrategin, ” Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo i länet. Inrikes flyttnetto ska förbättras 2015-2025.)

SCB:s statistik ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2020 och befolkningsförändringar 1 januari–30 september 2020”