Nytt år 2014 och en sammanfattning av det gångna året 2013

Jag vill först av allt ta tillfället att önska alla våra kommuninvånare en riktigt god fortsättning på det nya året 2014! Vi kan se fram emot ett spännande år! Det är många saker i tuben som nu är på väg att levereras. Ur högen kan nämnas Sydostleden med cykelvägen Tingsryd-Urshult, Destination Åsnen och den kommande nationalparken. Det kommer att göra skillnad för Tingsryds kommuninvånare, lita på det!

En tillbakablick på det 2013 som passerat är då på sin plats och ger en bild av en kommun där mycket har hänt och där mycket kommer att hända.

Under våren fick Tingsryds kommun kungligt besök vilket gav stor uppmärksamhet och fina tillfällen att få visa upp kommunens näringsliv och smultronställen för kungaparet.

Den efterlängtade nya återvinningscentralen i Elsemåla invigdes lagom till sommaren och innebar ett stort lyft för kommunens miljöarbete och för alla besökare till anläggningen.

Hösten började med att vår nya musikskola AMB startade upp sin verksamhet. Under sommaren påbörjades bygget av musikskolans nya lokaler vilka även innehåller en konsert- och konferenslokal som kommer att fylla många ändamål för kulturlivet i kommunen.

Bygget av det nya Örnen-kvarteret med äldreboende och vårdcentral kom igång efter många års projektering och första spadtaget kunde så tas i september. Ett nytt LSS-boende är byggt och kunde invigas under oktober. Kulturverkstans lokaler fick en tillbyggnad med större yta, nytt tak och bra ventilation. AMB´s grundare Andreas Carlsson och Magnus Lundin utsågs till ambassadörer för Tingsryds kommun. En annan glad skolnyhet var att antagningen till Wasa-skolan nådde 56 procent. Ett starkt arbete med skolans attraktivitet gav ett starkt resultat!

En ny skolorganisation för skolorna i den östra kommundelen genomfördes till höstterminen där en anpassning till den nya stadieindelningen gjordes och där Linneryds skola blev en 1-6 skola.

Våra vackra ängsfruktsodlingar kring Urshult utnämndes till riksintresse.

Undertecknad  tog över rocken som kommunstyrelsens ordförande efter Arne Karlsson i september. Carl-Henrik Henmalm efterträdde mig som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Under hösten besökte tjänstemän från kommunen EU och Bryssel och fick många spännande uppslag med sig hem. Ett konkret uppdrag att ta fram en EU-strategi blev ett omedelbart resultat av besöket.

Hösten präglades givetvis av den tunga nyheten om Konga Bruks konkurs. Ett aktivt arbete enligt Kronobergsmodellen drogs direkt igång och fortsätter under 2014. Ett nytt företag, Konga Måleri AB, kunde starta upp under hösten som ett resultat av detta arbete. Vi har även goda förhoppningar om andra företagsetableringar i lokalerna.

Ett utvecklingsråd bildades för att fungera som ett verktyg för att skapa en informell dialog med kommuninvånare, näringsliv, sockenråd med flera  i de mest varierande frågor och som ett forum för att testa och diskutera olika idéer och inspel inför de mer formella beslutsprocesserna.

Arbetet med en ny Överskiktsplan för Tingsryd påbörjades officiellt under hösten med målet att planen kan antas under våren 2015.

Vänligaste hälsningar mitt i arbetet från
Patrick Ståhlgren