Nytt försäkringsbolag vid olycka för barn i skola och förskola

Från och med årsskiftet har Tingsryds kommun ett nytt försäkringsbolag för barn i förskola och skola.

Alla elever, barn och ungdomar från 0 till 19 år inom Tingsryds kommun verksamhetsområde omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.
För mer information hänvisas till aktuellt försäkringsbesked som du kan få på rektorsexpeditionerna eller via relaterat innehåll längst ner på denna sidan.

För ärende som uppkommit före 2019-12-31 ska skadeanmälan göras på hemsidan eller per telefon till:

Folksam
Hemsida: www.folksam.se
Tel: 0771-950 950


För ärende som uppkommit från och med 2020-01-01 ska skadeanmälan göras på hemsidan eller per telefon till:

Protector Försäkring
Hemsida: www.protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00


Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av aktuellt försäkringsbolag innan resan påbörjas