Nytt kommunfolk på företagsträff

Flera personer på nya tjänster inom kommunen, med kopplingar till näringslivet, presenterades på företagsträffen under onsdagen.

Ett 30-tal personer, som kom till företagsträffen på Ladan i Tingsryd, fick träffa flera nya tjänstemän som har direkt eller indirekt kontakt med näringslivet i kommunen.

Näringslivsutvecklare Eddie Hansson hälsade alla välkomna. Även om han är relativt ny sedan i höstas, så har många företag i kommunen redan träffat honom eller mött honom på annat sätt.

Henrik Paulsson, utvecklingschef

Henrik Paulsson, född och uppväxt i Tingsryds kommun, är sedan årsskiftet utvecklingschef i kommunen. Han berättade om sin väg fram till den tjänst han har idag och de utvecklingsvägar han ser för kommunen, där näringslivet är själva motorn i kommunen.

Helén Johansson och Lina Hading, studie- och yrkesvägledare på Dackeskolan och Wasaskolan i Tingsryd

Studie- och yrkesvägledare

Linda Hading, studie- och yrkesvägledare på Wasaskolan samt hennes nytillträdda kollega Helén Johansson på Dackeskolan, har planer på hur skolorna kan arbeta offensivt gentemot företagen i kommunen. De vill öka medvetenheten hos eleverna om teknik-, naturvetenskap- och industrijobb och utbildningar. Visa Tingsryd kommuns stora potential vad gäller utbildning, jobb och karriärmöjligheter

Förslag på aktiviteter för att komma dit:

  1. Workshop för Dackeeleverna där Wasaskolan och företag samarbetar.
  2. Information från Wasaskolans elever samt företagare om utbildning, jobb och karriärmöjligheter.
  3. Gemensam lunch för Dackeelever, Wasaelever och företagare för att göra bron mellan eleverna och potentiella yrken mindre genom givande samtal.
  4. Mässa där företag och Wasaskolan kommer till Dackeskolan. Där vill studie- och yrkesvägledarna bland annat ha trevligt mingel, tipsrunda för Dackeeleverna för att nämna några saker.

Linnéa Larsson, GIS-tekniker

Sedan våren 2018 har Linnéa Larsson arbetat i Tingsryds kommun som GIS-tekniker. GIS står för geografiska informationssystem och Linnea arbetar med att samla in, hantera och analysera samt lagra den "geografiska informationen", men också att presentera informationen på ett överskådligt och tillgängligt sätt som till exempel med kartor. Under frukosten berättade hon om hur de arbetat med kartor över främst villatomter och industritomter.

Torsten Blomé, mark- och exploateringsingenjör

Bra satsning att bo i Tingsryd

Ny mark- och exploateringsingenjör sedan årsskiftet är Torsten Blomé. Han berättade om hur han arbetat i sin förra kommun, Östhammar (som ligger vid kusten, nordost om Stockholm), och de svårigheter och möjligheter han då hanterat. Utmaningar finns också i Tingsryds kommun.

Befolkningsökningen de senaste åren i Tingsryd beror till stor del på inflyttning från olika länder. Vi behöver se till att behålla de senaste årens befolkningsökning och samtidigt bygga strategier för att locka fler nya medborgare. Vi behöver arbeta mer offensivt och utåtriktat för att göra omvärlden medveten om de kvalitéer som Tingsryd har att erbjuda. Med planarkitekt Hjalmar Christensens kartläggning av tillgängliga byggrätter, så har vi en grund att stå på. Det innebär att vi kan marknadsföra möjliga exploateringsprojekt gentemot byggbolag och markägare  och att vi kan peka ut vilka områden som bör planläggas framöver.

Han vill arbeta offensivt, externt och aktivt. Bygga relationer med exploatören så att de har förtroende för kommunen som organisation.

Henrik Hartman, Wexnet

Wexnet

Henrik Hartman, kundansvarig från Wexnet, berättade kort om samarbetet med kommunen och läget gällande fiberutbyggnaden. Dessutom vad företaget har för planer och aktiviteter framöver.