Nytt på Socialförvaltningen

Biståndshandläggarna har flyttat Socialförvaltningen välkomnar nya medarbetare

Biståndshandläggarna och handläggaren för bostadsanpassning har flyttat

From den 9 december så finns biståndshandläggarna inom äldreomsorgen och handläggaren för bostadsanpassning på Tingsgården.

De kommer att ha sina kontor på Tingsgården fram tills Örnen står färdigt sommaren/hösten 2015.

All post till dessa personer skickas till Tingsgården.

Telefonnummer och telefontider är oförändrade.

 

Ny ekonom till socialförvaltningen

Per Elmgren är ny ekonom på socialförvaltningen och börjar i Tingsryd den 7 Januari 2015

Per arbetar idag som socialchef i Lessebo

Han efterträder Kurt Nilsson som efter lång och trogen tjänst väljer att gå ned i arbetstid

och arbeta med andra arbetsuppgifter på halvtid

 

Ny avdelningschef för äldre och funktionshinderomsorgen

Martin Hansson är ny avdelningschef för äldre – och funktionshinderomsorgen

och börjar i Tingsryd den 19 Januari 2015

Martin arbetar idag som enhetschef i Växjö kommun

Han efterträder Anna Malmhav som just nu är tillförordnad.

Anna Malmhav gå därmed tillbaka till sin tjänst som utvecklingsledare.