Nytt undantag för besök på äldreboende

I förra veckan gick Socialstyrelsen ut med uppdaterad information kring de allmänna råden angående undantag från besöksförbudet på äldreboenden.

Förutom vid vård i livets slutskede och vid svår oro har man nu lagt till ett undantag.

Symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Verksamhetsansvarig för boendet behöver fortfarande göra en enskild bedömning som tar in fler faktorer för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett säkert sätt. Den som är verksamhetsansvarig är den som bedömer om testet är tillförlitligt och uppfyller de krav Folkhälsomyndigheten satt upp.

Under augusti månad kommer man att komma igång med egna tester som är tillförlitliga enligt givna normer. I dag är det bara cirka 4 procent av blodgivarna som har antikroppar så det är troligen inte många anhöriga som berörs av de nya reglerna.

Uppdaterade allmänna råd om undantag från besöksförbudet hittar du HÄR.

Info från Socialstyrelsen: Mer stöd för säkra besök på äldreboenden