Olycka i Tingsryd

Det har inträffat en olycka mellan en buss i linjetrafik och en lastbil i höjd med Carlqvist bil i Tingsryd. Prognosen är att ett av körfälten ska kunna öppnas upp igen inom 30 minuter. I nuläget (kl. 09.00) dirigeras trafiken om förbi olyckan via mindre vägar.