Olyckor kostar 65 miljarder per år

Totalt kostar olyckorna ca 65 miljarder kronor årligen i Sverige. En fjärdedel, drygt 16 miljarder, drabbar kommuner och landsting. Siffrorna redovisas i rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet som ges ut av SKL och MSB idag. Rapporten visar även att Öckerö kommun ligger överst i årets säkerhetsindex.

– Att minska olyckorna handlar naturligtvis först och främst om att skydda medborgarna. Samtidigt ser vi att kostnaden för samhället för olyckor är väldigt hög och att det finns en sparpotential, även ett fåtal procents minskning ger stora vinster. Då gäller att investera i sådant som ger effekt. Det är en viktig gemensam uppgift att genom utvärdering och forskning hitta effektiva åtgärder, säger Helena Lindberg, GD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Läs mer här!

2012-12-03