Organisationsgenomlysningen klar

Vid Kommunstyrelsens sammanträde idag på förmiddagen presenterades den organisationsgenomlysning som politiken tidigare har beställt. Rapporten innehåller några olika förslag till ny politisk organisation och hur kommunens verksamheter kan organiseras.

De olika förslagen kommer nu att kostnadsberäknas och därefter ingå i det tredje paketet av Hållbar ekonomi, vilket ska levereras till kommunstyrelsen 11 april. Beslut om Hållbar ekonomis tredje del är planerat till kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.