Övergripande mål i Tingsryds kommun 2024-2026

År 2024 har startat och Tingsryds kommun har nya övergripande mål som antogs av kommunfullmäktige i somras. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som beskriver vad verksamheterna ska fokusera på.

De övergripande målen utgår från kommunens vision och gäller mellan 2024-2026.

De mål som den politiska majoriteten vill prioritera:

  • Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet.
  • Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten.
  • Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi.
  • Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar.
  • Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv.

Målen används i arbetet i verksamheterna och bryts ner i olika mått för att kunna följa upp och mäta resultatet i årsberättelsen och bokslutet.

På kommunens hemsida kan du läsa om budgeten och de övergripande mål som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2023: Budget - Tingsryds kommun