Påminnelse: Ta chansen att påverka - besvara årets trygghetsmätning

Är du en av de 900 personerna i Tingsryds kommun som blivit utvald att delta i årets trygghetsmätning? Ta chansen att påverka - öppna kuvertet och besvara enkäten. Din medverkan gör skillnad!

900 kommuninvånare i åldern 16-85 har nu fått trygghetsmätningen i brevlådan. Nu är det dags att besvara enkäten för att ge polis och kommun bättre kunskap om medborgarnas upplevda trygghet.

Alla svar behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. I oktober ska svaren hanteras och resultatet av trygghetsmätningen presenteras senare i höst.

Om du inte redan har öppnat och svarat på trygghetsundersökningen hoppas vi att du gör det nu. Det är en utmärkt chans att påverka vårt arbete och svaren är viktiga för oss eftersom vi använder det när vi planerar vårt arbete. Din medverkan kommer att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun, skriver ansvariga för mätningen i Lokalpolisområde Nybro som Tingsryd ingår i, på Facebook.

Mer information om trygghetsmätningen finns att läsa på polisens hemsida.