Patientsäkerhetsdagen 17 september

Hälso-och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten är dagens tema.

Sverige är aktiv medlem i världshälsoorganisationen WHO som initierat den internationella patientsäkerhetsdagen för att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Den 17 september deltar Sverige i en världsomspännande kampanj som i år har hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet som tema.

Det är med anledning av covid-19 som WHO valt att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som pandemin inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

Att hälso- och sjukvårdspersonalen har goda och säkra arbetsförhållanden är centralt för patienternas säkerhet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Målet med patientsäkerhetsarbetet är att minimera vårdskador.

En säker vård är mycket viktig för alla. Våra omsorgstagare känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och merkostnaderna för att rätta till misstag minskar, säger Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tingsryds kommun.

I Tingsryds kommun arbetar kvalitetsgruppen bestående av MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (Medicinskt ansvarig rehabilitering) och SAS (Socialt ansvarig socionom) kontinuerligt med avvikelser, exempelvis en händelse som avviker från befintliga rutiner, synpunkter och klagomål i syfte att lagar och föreskrifter följs.

Mer information via Socialstyrelsen.