Paus för utskick om bristfälliga avloppsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillfälligt pausa beslut gällande förbud av privatpersoners bristfälliga enskilda avloppsanläggningar.

Beslutet togs under nämndens sammanträde i april månad. Beslutet gäller fram till slutet på augusti men kan komma att förlängas beroende på hur läget gällande viruspandemin för covid-19 är i slutet på sommaren.

Miljö- och byggnadsnämnden vill underlätta för såväl privatpersoner som företagare i den rådande svåra situation som alla nu befinner sig i.

- Allt som händer på grund av viruspandemin skapar mycket oro. Därför känns det inte bra att skicka ut förbud för bristfälliga avlopp till privatpersoner i dagsläget. Kommunen har dragit ner på inspektioner hos företag och då känns det även rimligt att även ta hänsyn till privatpersoners situation. Människor har nog med bekymmer gällande sina jobb, privatekonomi och oro inför framtiden i stort, säger Christian Ward, miljö- och byggnadsnämndens ordförande.