Plogvägen i Tingsryd åter öppen för trafik igen

UPPDATERAD INFORMATION 24 augusti

Plogvägen, mellan Lokgatan och väg 120 i Tingsryd, som har varit avstängd för genomfartstrafik från den 21 augusti har åter igen öppnats för trafik den 24 augusti.

Orsaken var att en ny dagvattenledning skulle dras till Hallabro plast samt att en ny spillvattenledningen skulle grävas ner till miljöbränslestationen som ska placeras vid Tingsryds buss.

Vid frågor kontakta:
Medborgarkontoret, telefon: 0477-441 00
medborgarkontoret@tingsryd.se