Politiskt samarbete och valteknisk samverkan 2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Tingsryds Moderata Partiförening har idag, den 27 november kommit överens om att ingå i en valteknisk samverkan och politiskt samarbete.

Kommunens organisation
- Komunfullmäktige behålls i sin nuvarande form
- Kommunstyrelsen kommer att få två nya utskott från 2015-01-01: personalutskott
och kultur- och fritidsutskott
- Kultur- och fritidsnämnden avskaffas.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott behåller sin nuvarande form.
- Barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
behåller sina nuvarande former.

Politisk bemanning
Kommunalrådsposten tillfaller S såsom det största partiet i kommunfullmäktige.
1:e vice ordförandeskapet i kommunstyrelsen tillfaller M.

Kommunfullmäktiges ordförandeskap tillfaller S och 1:e vice ordförandeskapet i KF tillfaller M.

Socialdemokraterna kommer att ha ordförandeposterna i: Socialnämnden, Tikab, Teab, Tufab/Industristiftelsen, Jävsnämnden, Överförmyndaren och vara sammankallande i personalutskottet.

Socialdemokraterna kommer att ha 1:e vice ordförandeskapet i: samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Tingbo/Stiftelsen Kommunhus.

Moderaterna kommer att ha ordförandeposterna i: samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden/utskott under KS, valnämnden och i Tingsbo/Stiftelsen Kommunhus.

Moderaterna kommer att ha 1:e vice ordförandeskapet i socialnämnden

Där det endast finns en vice ordförande tillfaller den oppositionen.