Pressmeddelande 18 dec 2012

En genomlysning av underskottet inom äldre- och funktionshindersomsorgen har genomförts. Enligt denna undersökning kan besparingar göras om befintliga resurser nyttjas på ett bättre sätt. Samtidigt visar genomlysningen på att ekonomiska tillskott behövs då behoven inom omsorgen ökar.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

2012-12-18