Pressmeddelande: Byggnation av undervisnings- och konsertlokal i Tingsryd

Skiss och ritning för byggnation har tagits fram i samråd med AMB, Academy of Music & Business. Byggnaden föreslås omfatta ca 1850 m2.

Läs hela pressmeddelandet här!

2013-04-10