Pressmeddelande: Felaktiga utbetalningar på grund av tekniskt fel

På grund av en felaktig betalningsfil från verksamhetssystemet på IFO, Individ och familjeomsorgen, i Tingsryds kommun, genomfördes en felaktig utbetalning den 27 oktober på cirka 2,5 miljoner kronor.

Felets upptäcktes i tisdags när ett par klienter och ett företag hörde av sig och berättade om en felaktig utbetalning från kommunen. Felaktigheten utreddes och det visade sig att två betalningsfiler från kommunen gått ut under fredagen, den ena var korrekt och den andra felaktig.

 

Efter ett omfattande utredningsarbete upptäcktes att den felaktiga filen kom från IFO:s verksamhetssystem Treservas särskilda testmiljö. Det handlar inte om att oegentligheter inträffat, utan om en åtgärd (stängning av en sökväg) som inte genomförts i samband med ett serverbyte. Felet uppstod när testmiljön sattes upp för cirka ett år sedan.

 

Arbetet pågår nu med att få återkräva de felaktiga utbetalningarna. Det handlar om cirka 60 klienter och ett 30-tal företag. Återkrav som rör klienter hanteras av IFO, övriga av ekonomiavdelningen.