Pressmeddelande: Förtydligande kring dödsfallet av brukare i Urshult

En brukare inom Tingsryds kommuns hemtjänst hittades kraftigt nedkyld utanför sin bostad i slutet av december. Detta resulterade i att mannen senare avled på sjukhus. Med anledning av denna tragiska händelse har en Lex Sarah-anmälan gjorts. En intern utredning av händelsen presenteras på Socialnämndens sammanträde måndag den 6 februari 2017.

Brukaren har sedan november haft hjälp med att ta sina mediciner morgon och kväll. På kvällen den 22/12  när undersköterskan anländer anträffas inte brukaren men medicinen har tagits. Undersköterskan letar efter brukaren i huset och ropar utanför bostaden utan att hitta honom. Undersköterskan talar med en kollega och de kommer överens om att senare kontakta brukaren, detta glöms bort och de avslutar sitt kvällspass. På morgonen är hemtjänsten på plats vid två tillfällen utan att hitta brukaren. Senare på förmiddagen hittas brukaren av anhöriga kraftigt nedkyld och förs till lasarettet där han några veckor senare avlider.

Tingsryds kommun beklagar denna oerhört tragiska händelse som har inträffat och vi ser mycket allvarligt på det som har hänt. Med anledning av det inträffade har det samtidigt inkommit hot riktade mot Katarina Carlzon, socialchef i Tingsryds kommun. Genom att ha säkerställt både tillräcklig bemanning och att tydliga rutiner finns har Katarina agerat fullständigt korrekt i sin roll som socialchef. Att mannen avled på grund av att rutinerna inte följdes är mycket tragiskt. Rutinerna är tydliga vid hantering av när en brukare inte är hemma. Dessa rutiner är väl kända hos personalen.

Områdeschef inom hemtjänsten har gjort en avvikelserapport enligt gällande rutin och säkerställt att anställda inom hemtjänsten är väl uppdaterade kring rutinerna. En lex Sarah-anmälan har gjorts till inspektionen för vård och omsorg (IVO). En intern utredning av händelsen, i enlighet med socialtjänstlagen kommer att presenteras på Socialnämndens sammanträde måndag den 6 februari 2017.

-Det är med stor sorg jag konstaterar att bristen att följa gällande rutiner fick denna fruktansvärda utgång. Många är vi som har svårt att i ord beskriva de känslor vi känner kring denna tragiska händelse och våra tankar går till hans anhöriga, säger Magnus Carlberg, socialnämndens ordförande.

 

Kontakt:

Magnus Carlberg
073-506 44 95
Magnus.carlberg@tingsryd.se