Pressmeddelande: Politiken vill förenkla för ungdomar att engagera sig

Det har tagits fram en affisch med kommunens styrande politiker i de olika nämnderna. Denna affisch innehåller en presentation av dessa politiker med bild och kontaktuppgifter, och kom-mer finnas synlig ute på skolor och bibliotek. Detta är en satsning man hoppas ska leda till ökad medborgardialog och deltagande i demokratin hos kommunens ungdomar.

I senaste LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för Tingsryds kommun kan man se att hälften av de svarande ungdomarna har ett intresse för att engagera sig i politiska frågor, och angav även specifika frågor de vill engagera sig i. Bland 19–25-åringarna uppgav nästan hälften att de skulle vilja vara med och påverka men att de i så fall inte vet vart de ska vända sig. På grund av dessa resultat vill nu politikerna i Tingsryds kommun nu göra en gemensam satsning för att förenkla för ungdomarnas möjlighet till delaktighet och engagemang. Ett led i detta är att en af-fisch har tagits fram som kommer göras synlig ute på kommunens skolor och bibliotek. Denna affisch ska göra det enklare för ungdomar att ta kontakt med ansvariga politiker för de olika nämnderna. Affischen innehåller både bild, kontaktuppgifter samt vilken nämnd de tillhör.

Pressträff:
Tisdag 8 september kl. 16.00, Wasaskolan
Medverkar gör styrgruppen för folkhälsa: Magnus Carlberg (s), Cecilia Cato (c), Marie Sohlberg (m) och Kenneth Görtz (m)

Kontakt:
Magnus Carlberg 073-506 44 95
Magnus.carlberg@tingsryd.se