Grusvägsprojekt beviljas fem miljoner kronor

Projektet Hållbart underhåll av grusväg tilldelas 5 000 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse.

I Sverige finns det idag 10 000 mil grusväg och grusvägarna är en förutsättning för en levande landsbygd. Projektets mål är att leverera ett helt nytt koncept för grusvägs-underhåll som utvecklas, tillverkas och utvärderas av det lokala näringslivet och akademi i samarbete.

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med bland annat Tingsryds kommun, Tingsrydsföretaget Rolf Johanssons Schakt & Transport AB, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt branschorganisationerna Riksförbundet enskilda vägar och Maskinentreprenörerna. Projektaktörerna är av två slag; dels aktörer i affärseko-systemet Underhåll av grusväg och av forskare med kompetens inom det berörda området.

- Det här är jätteroligt och bra för miljön. Vi har många grusvägar i Tingsryd och kan vi genom projektet och stiftelsens pengar bidra till en bättre och mer hållbar miljö på våra många mil grusvägar är det en vinst för hela samhället, säger Christina Gutiérrez Malmbom, utvecklingschef på Tingsryds kommun.

Projektet kommer pågå mellan 2018-08-01 och 2021-06-30.

Tingsryds kommuns näringslivsutvecklare var på plats och gratulerade Rolf Johanssons Schakt & Transport under fredagseftermiddagen. Birgitta Johansson tog emot blommorna. "Vi är jätteglada för att den här satsningen som vi har jobbat med under ett par års tid har gått i lås", säger Birgitta Johansson.