Projektet Smartmatte förenar skolan och det lokala näringslivet

Vilka lokala företag finns, vad kan man jobba med där och hur använder de matematik i vardagen? Det svaret fick Dackeskolans niondeklassare när de mötte representanter för näringslivet och Tingsryds kommun i projektet Smartmatte.

­Jag hoppas att det här ska väcka någon slags lust hos ungdomarna, säger Björn Martinsson från Hallabro El.

Han var under tisdagen på plats på Dackeskolan tillsammans med Emma Elheim, vd för Hallabro el. De berättade om företaget, om satsningen på solenergi och om vikten av att fler utbildar sig till elektriker. Joachim Wiederstedt från det kommunala bostadsbolaget Tingsrydsbostäder höll också i en föreläsning för eleverna.

­Det är väldigt intressant. Vi har precis lyssnat på Tingsrydsbostäder som har berättat hur de tänker när de ska bygga, vilken budget de har och hur processen går till, säger eleven Ella Jakobsson.

Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun har ett samarbete med företaget Smartmatte som driver projekt i ett stort antal kommuner i Sverige. Tanken är att knyta lokala företag till sig, ge skolelever en inblick i olika yrkesgrupper och samtidigt hitta kopplingen till matematik. I projektet skapas också en lokal mattebok med verklighetsförankrade uppgifter från företag och förvaltningar i Tingsryd.

De här eleverna ska snart välja gymnasieutbildning och på så sätt blir det här också studie- och yrkesvägledning. Det här visar dem att matte finns och hur det används i verkligheten. Det här kan vara ett sätt att få igång eleverna och släppa in dem i det lokala näringslivet, säger Pär Nershed från Smartmatte, som också hade en föreläsning med eleverna under tisdagen.

Årskurs 9 var först ut att få ta del av projektet, där eleverna fick ta del av föreläsningar samtidigt som de också fick räkna matte utifrån lokala exempel. I vår är det dags för årskurs 8.

D­et känns självklart att vara en del av det här. Näringslivet och skolan måste samarbeta, det är eleverna här som är framtiden, säger Emma Elheim.

Mer information om satsningen på Smartmatte.se

Pär Nershed

Ella Jakobsson och Ester Håkansson tyckte att det var intressant att lära sig mer om de lokala företagen.