Protest stoppade nedläggning

När Industritekniska programmet (IN) på Wasaskolan i Tingsryd hotades av nedläggning - då protesterade industriföretagen. Nu har antalet elever i årskurs 1 på (IN) dubblerats jämfört med tidigare år. Wasaskolan har ett nära samarbete med ett tiotal industriföretag i kommunen om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APL) och Per Johansson, ansvarig lärare, upplever en stark intressegemenskap med företagen.

Läs mer här.