Rättvist med rätt avgift

Tingsryds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomför Tingsryds kommun under 2020 en kontroll av avgiften som betalades in under 2018.

De uppgifter som har lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Visar kontrollen att för låg eller för hög avgift har betalats kommer en justering att ske, antingen genom en faktura eller genom en utbetalning. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Denna kontroll kommer att genomföras årligen framöver.

Vill du veta mer? Du hittar mer information på: www.tingsryd.se/avgiftskontroll.

Har du frågor kring avgiftskontrollen kan du ställa dem via e-post eller telefon.

E-post: barn.utbildning@tingsryd.se

Telefon: 0477-444 19 (telefontid måndag, tisdag, torsdag 10-12)