Reflektion kring pandemin vid företagsträff

Hur coronapandemin påverkat företagare i kommunen och vad som är på gång i Tingsryds kommun var några ämnen som togs upp under årets första företagsträff som genomfördes digitalt.

Näringslivsutvecklare Eddie Hansson hälsade alla välkomna till en digital träff som blivit vanlig i pandemins spår. Närmare ett 40-tal personer deltog.

Christer Kratz

Kommunchef Christer Kratz redogjorde om vad som är på gång i kommun och hur arbetet med pandemin genomförts i samverkan, både regionalt men också lokalt. Han lyfte särskilt tacksamhet till vård- och omsorgspersonalen och att det var viktigt att arbeta för att de ska känna sig trygga.

Men han berättade också om kommande utmaningar, sådant som vi inte kan se idag gällande pandemin. Andra utmaningar handlar mycket om vattenförsörjningen och att stärka kommunen som arbetsgivare samt en långsiktig ekonomi. Dessutom berättade han om flera utvecklingsuppdrag i kommunen, miljöfrågor, nya bostadsmål, gymnasieskolan, teknikdigitalisering.

Niklas Rungegård och Anna Rungegård

Niklas Rungegård, varuhuset Börjes i Tingsryd, berättade om pandemiresan de gjort under 2020. Ett år som började bra men från mitten av mars fick hantera konsekvenserna av coronapandemin gällande personal, beredskap och att anpassa sig efter myndigheterna. Enligt honom har de lärt sig mycket av pandemin, att våga ta beslut även om det kanske inte alltid blir det rätta. Varuhuset har haft det tufft men på hästsportsidan har e-handeln gått bra. Anna Rungegård bekräftade att försäljningen gått bra, det svåra har varit osäkerheten på tillgången av produkter eftersom mycket importeras från länder i Asien och Kina.

Rose-Marie Svensson

Näringslivsutvecklare inom besöksnäringen, Rose-Marie Svensson, berättade om årets Företagargalan som blir annorlunda till följd av pandemin. Bakom Företagargalan står företagsorganisationer, AMB och Tingsryds kommun. I år kommer priser att delas ut som vanligt, men digitalt och på att speciellt sätt med hjälp av Korrös forne ägare, bryggare Carl Fredrik Uebel som ägde Korrö mellan åren 1865-1881. Han gestaltas av skådespelaren Sebastian Karlsson. Mer information om årets Företagargala.

Carl Rungegård

Carl Rungegård från Region Kronoberg berättade om Konsulttimmen. En möjlighet för företagare att bolla idéer och tankar med coacher från olika branscher och företag.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-02-18