Rekommendationen om kokning av dricksvatten i Ryd, Norraryd och Fridafors tas nu bort

Vi har nu fått ett tredje analyssvar på utgående vattenprover i Ryds vattenverk. Även dessa är utan anmärkning, och därför kan vi nu ta bort rekommendationen om kokning av dricksvattnet för abonnenter i Ryd, Norraryd och Fridafors.

Som extra försiktighetsåtgärd är brunn 1 bortkopplad eftersom bakterier påträffats i denna brunn. Orsaken till bakterieförekomsten kommer att utredas vidare.

Kommunen kommer att fortsätta att ta extra vattenprover både på brunnsvatten, utgående vatten och på ledningsnätet.

Vi har förståelse för att detta har varit problematiskt för abonnenterna, men rekommendationen om kokning är till för Er säkerhet och vid minsta misstanke om förekomst av bakterier i dricksvattnet måste åtgärder vidtas.  Vi vill också tacka alla som hjälpt till att sprida informationen.

---------

Information in English 

 

The recommendation to boil the drinking water in Ryd, Norraryd and Fridafors is removed

 

We have now received a third analysis report for the water at Ryd’s water treatment plant. Also these are without any remarks, and therefore we no longer recommend boiling the drinking water in Ryd, Norraryd and Fridafors.

As an extra precaution well no 1 is disconnected because bacteria was found in this well. The cause for bacteria to occur here is still under investigation.

The municipality will continue to take extra water samples both inside the well, as well as on the outgoing water in the wiring.

We fully understand that this has been problematic for our customers, but the recommendation to boil the water is for your safety and with the smallest suspicion that there could be any bacteria in the water, we have to act upon that.

We also want to thank everybody who has been helping us to spread the information!