Risk för bränder i skog och mark

SMHI har i helgen gått ut med en varning om stor risk för bränder i skog och mark, i Kronobergs län. Länsstyrelsen har ännu inte utfärdat något eldningsförbud men största försiktighet ska iakttas vid eldning utomhus, då marken är lättantändlig och sprider sig snabbt.

På SMHI:s hemsida kan du läsa mer om deras varningar för brandrisk i hela landet. Klicka här!