Risk för missfärgat vatten

Överföringsledningarna för dricksvattnet i delar av Tingsryds kommun rensas just nu. Under tisdag och onsdag finns det därför risk för att vattnet missfärgas i Tingsryd, Konga, Urshult, Kvarnamåla och Väckelsång.

Anledningen är att överföringsledningen mellan Hensmåla och vattentäkten ska rensas och spolas rena för att öppna upp flödena. Det finns ingen risk med att dricka vattnet, men det kan få en brunaktig färg.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Tingsryds kommun 0477-441 00.

medborgarkontoret@tingsryd.se