Rustar upp elljusspår i Väckelsång och Tingsryd

Tingsryds kommun har beslutat att rusta upp de kommunala elljusspåren i Väckelsång och Tingsryd. - Det är en viktig satsning, speciellt i dessa tider då pandemin pågår och vi vill kunna erbjuda medborgarna goda motionsmöjligheter utomhus, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens ekonomi i år är stark och därför har kommunen möjlighet att göra vissa satsningar. Vi har tidigare berättat om kompensationsstödet till föreningar, arbetskläder till förskole- och fritidspersonal, upprustning av enskilda vägar och lekplatser. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut att iordningsställa våra två elljusspår.

- Tack vare vårt prognosticerade överskott i 2020-årsbokslut får vi en möjlighet att upprusta våra elljusspår i Väckelsång och Tingsryd. Vare sig man ägnar sig åt elitidrott eller är ute och promenerar med en vän eller ett husdjur, innebär våra elljusspår en möjlighet att komma ifrån asfalt och bebyggelse. Vi kan komma ut i skogen på ett tryggt sätt, särskilt nu under den mörka årstiden. Det är inte bara ett ljus i mörkret för oss som älskar naturen utan även ett lyft för folkhälsan,
säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det känns jätteroligt att göra de här satsningarna då det tidigare saknats medel för att hålla dem i ordning. Nästa år är det dessutom Friluftslivets år. Vi hoppas att spåren kommer att nyttjas frekvent, säger Kenth Axelsson, fritidssamordnare.

Spåren är cirka två kilometer långa vardera och i Tingsryd finns även en slinga som är cirka 700 meter. Underlaget på spåren kommer att fyllas på med stenmjöl så att underlaget blir bra.

Arbetet kommer att pågå i december och respektive spår tar två till tre dagar att iordningsställa. Det kommer information om exakta datum på www.tingsryd.se under servicemeddelanden när dagarna är bestämda.