Samarbete om missbruksvård

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen kring missbruks- och beroendevård.

Arbetet med att samordna verksamheten har pågått i flera år och nu är det klart.

  • Genom att öka samordningen kring beroende- och missbruksmottagningen i länet får fler snabb och bra hjälp. Ökad samordning leder också till ett mer kraftfullt förebyggande arbete, något som bidrar till att färre hamnar i beroende eller missbruk, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S).

Verksamheten riktar sig till personer från 16 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika och läkemedel. Förhoppning är att mottagningen på sikt ska bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Tingsryds kommun ser positivt på samarbetet

Rebecca Elmforsen, avdelningschef arbete och lärande.

  • Jag har nyss kommit från integrerade missbruks- och beroende mottagningen och tänker spontant att ett fördjupat samarbete mellan länets kommuner och Region Kronoberg kommer att leda till en kvalitativt bättre missbruks- och beroendeinsatser för Tingsryds kommuns medborgare. Att få tillgång till ett stort utbud av kvalificerade behandlingar och förebyggande insatser skall förhoppningsvis leda till mer effektiv hjälp åt dem som har behov i Tingsryds kommun. Vi ser fram emot detta samarbete, säger Rebecca Elmforsen, avdelningschef arbete och lärande.