SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"

"Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

Det är några av frågorna som i dagarna landar hos 118 800 personer i 100 kommuner.

Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Tingsryds kommun är en av 100 kommuner som deltar i medborgarundersökningen.

Att delta i en medborgarundersökning är förutom att gå och rösta var fjärde år en möjlighet att påverka framförallt lokalt. Medborgarundersökningen är vägledande för oss politiker när vi fattar beslut om fördelning av resurser inom olika områden. Den utgör även ett underlag när vi ser över vilka områden vi behöver förbättra. Ju fler som deltar i undersökningen desto bättre underlag för oss politiker. Oavsett om du som medborgare är intresserad av samhällsutveckling eller inte är detta ett bra tillfälle att påverka lokalt, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.