Scensommar även i Tingsryds kommun

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras även i Tingsryds kommun under sommaren 2019.

Genom ett samarbete mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet ska även Tingsryds kommun få ta del av det framgångsrika konceptet Scensommar som genomförts i Växjö kommun under ett antal år.

Målet är att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag. Föreställningarna spelas dessutom under bar himmel, på hembygdsgårdar, badplatser, bostadsområden och parker och det är alltid fri entré.

Ett kulturprojekt växer fram

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700 000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40 000 kronor vardera.

Fakta Scensommar 2019

·         Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar då med fokus på barn och familj.

·         Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram pågår parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar.

·         Totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.