Se skisser på nya stationsområdet

Här kommer en titt på skisserna över hur det nya stationsområdet ska se ut.

Vid stationshuset kommer det att finnas en lite avskild och lugnare utemiljö. De grönskande planteringarna kommer att följa årstidsväxlingarna. Växtvalet och markmaterialet ska knyta an till tegelbyggnaden.
I parken ska det också grönska och blomma under de olika årstiderna. Här kommer det finnas alltifrån syrenbuddleja och rododendron till mahognykörsbär och kärrek.
Parkeringen blir väl planerad och enkel att överblicka. Här ska det finnas buskplanteringar i två nivåer och växter med lång blomning och mustiga höstfärger. Ett exempel är det vackra prydnadskörsbäret Sunset boulevard som har ett smalt växtsätt, vacker vårblomning och kopparaktigt bladutspring och sprakande höstfärger.