Skapapriset till företag i kommunen

Rolf Johanssons schakt och transport AB fick under måndagen ta emot 2019 års Skapa-pris på länsstyrelsen i Kronoberg. De fick priset för sin innovation gällande en återgrusningsmaskin som de utvecklat tillsammans med bland andra studenter på Linnéuniversitetet.

Motiveringen till Skapapriset:

”Birgitta Johansson har tillsammans med Rolf Johansson har tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar.

De har en gedigen erfarenhet från branschen och har tillsammans med Linnéuniversitetet förfinat lösningen med digitala system.

Med fokus på innovation och återanvändning möter de framtidens utmaningar och skapar förutsättningar för hållbara vägar och en levande landsbygd.”

Fakta om priset:

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Källa: Stiftelsen Skapa