Skolor samarbetade kring framtiden

Under måndagen fick gymnasieelever på Wasaskolan och Academy of music and business i Tingsryd träffa utställare och lyssna till föreläsare. Både företag och organisationer fanns representerade.

Syftet med mässan är att eleverna ska öka kunskapen om vilka möjligheter det finns att dels studera vidare och dels söka arbete. Det är första gången som de båda gymnasieskolorna samarbetar kring mässan och tanken är att mässan ska bli en återkommande aktivitet.

  • Vi vill att eleverna ska få nya perspektiv och att bli inspirerade och börja tänka på framtiden efter gymnasietiden, säger Jenny Persson, syv på Wasaskolan.

Biträdande rektor på AMB, Daniel Hylse, är nöjd med Framtidsmässan.

  • Eleverna får genom mässan ett tillfälle att möta olika branscher, både vad det gäller utbildning och företag.

Tingsryds kommun var en av utställarna, där områdescheferna Lena Sträng och Madeleine Gunnarsson berättade för intresserade om hur kommunen arbetar inom vård- och omsorg.

  • Viktigt att berätta om vad arbetet innebär, vilket många inte känner till, säger Madeleine Gunnarsson.

Jenny Persson, syv på Wasaskolan, i samband med en föreläsning för elever om facklig verksamhet. Foto: Gunilla Hellgren