Skolpersonal lär sig om ny dataskyddslag

Personal från skola- och barnomsorg i Tingsryds kommun fick på måndagen lära sig mer om GDPR, den nya dataskyddslagen, och hur den påverkar deras arbete. Lagen, som kommer att bli likadan inom hela EU, träder i kraft den 25 maj och ersätter den tidigare PuL, personuppgiftslagen.

På terminens första studiedag samlades runt 400 personer från bildningsförvaltningens samtliga verksamheter i Gibson Auditorium, AMB, i Tingsryd. Föreläsningen handlade om hur GDPR, den nya dataskyddslagen, som börjar att gälla den 25 maj, påverkar skolans arbete.

En av förändringarna innebär att barn som fyllt 13 år ska på egen hand samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och andra informationstjänster. Idag är gränsen vid 16 år. Lagen ska också blir mer kraftfull än den tidigare personuppgiftslagen som nu försvinner.

Källa: Regeringskansliet

Datainspektionen om GDPR

(GDPR - General Data Protection Regulation)

Foto: Linda Wågström