Slutlig sammanräkning för kommunfullmäktige

Nu har länsstyrelsen slutligt räknat röster i valet till kommunfullmäktige, Tingsryds kommun. Det blev ingen förändring gällande mandatfördelningen jämfört med det preliminära valresultatet under valnatten.

Det innebär för fullmäktiges del att det är sju partier som tar plats där, ett mindre än under den tidigare mandatperioden då även Miljöpartiet var representerat. Alla partier har fler än ett mandat i församlingen. För fullständig mandatfördelning se HÄR.

Det fullständiga protokollet från länsstyrelsen med bland annat information om hur väljarnas personkryss påverkade kan du ser längre ner på sidan i en pdf. Ännu mer information för den intresserade finns på valmyndighetens hemsida HÄR.

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången måndagen den 15 oktober 18.30 i Parken, Urshult. Vid det sammanträder utses fullmäktiges nya presidium samt en valberedning som ska förbereda för de val till styrelser och nämnder som äger rum senare i höst.