Smart att spara vatten - kampanj igång

Bli vattensmart genom att vara sparsam med din vattenförbrukning. Med start vecka 20 sätter länsstyrelsen tillsammans med kommunerna fokus på hur mycket vatten vi gör av med.

För att framhålla vikten av att hushålla med vårt dricksvatten driver länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen i Kronobergs län kampanjen Vattensmart. Genom kampanjen skapas en bred kännedom om hur man blir just vattensmart och bidra med konkreta tips på hur man enkelt på olika sätt kan bidra för att dricksvattnet ska räcka till alla.

Grundvatten

Några veckors torka och utebliven snösmältning gör att grundvattennivåerna i de små magasinen, där fastighetsägare med enskilda brunnar tar sitt vatten, är under det normala för årstiden i Tingsryds kommun. Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. När växtligheten kommit igång sker ingen eller mycket lite tillskott till grundvattnet. Därför är det viktigt att redan nu vara vattensmart.

I de kommunala vattentäkterna är läget stabilt för tillfället. Vi vill ändå uppmana alla till hållbar vattenanvändning. För allt dricksvatten som produceras krävs energi och rening. Därför ska vi inte förbruka mer vatten än vi behöver och det finns många smarta tips för att spara på vattnet. Med goda vattenvanor kan vi lättare möta torra perioder och även bidra till att förhindra vattenbrist, säger VA-chef Carina Axelsson.

Carina Axelsson, VA-chef

Nu grönskar det för fullt och växterna suger åt sig all eventuell nederbörd. Det betyder att om det inte regnar för fullt framöver, kommer det inte att bildas nytt grundvatten förrän framåt hösten.

Så även om det inte råder vattenbrist i dagsläget, är det viktigt att vi sparar på vattnet i våra magasin som ska räcka hela sommaren. Så fortsätt vara vattensmart!

En vattenförbrukning med fyra personer

En normalförbrukning av vatten till en villa med fyra personer är cirka 700 liter per dag. När vi tar fram vattenslangen och vattnar förbrukar vi cirka 1000 liter på en timma. Det innebär att vi lätt dubblar vår förbrukning av dricksvatten bara genom att vattna gräsmattor och rabatter under en timme.

Så det är viktigt att fortsätta vara vattensmart , säger Carina Axelsson.

Vattensmarta tips:

  • Korta ner dina duschar. I genomsnitt sparar du 60 liter genom att minska duschtiden med fem minuter.
  • Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.
  • Byt till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar. Då sparar du fem liter per minut.
  • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer cirka 200 liter.
  • Diska inte under rinnande vatten! Du gör av med 120 liter på tio minuter.
  • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
  • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Då sparar du 48 liter medan du borstar.
  • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten. Du sparar 12 liter om du låter bli att spola vattnet under en minut.
  • Tvätta bilen i automattvätt.

Källa: länsstyrelsen Kronoberg