SMHI har utfärdat en klass 2-varning över västra Kronoberg

SMHI har utfärdat en klass 2-varning över västra Kronoberg. Varningen rör främst Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner.

Under söndag kväll och natten mot måndag väntas en väderutveckling med nordvästlig vind över södra Sverige. Ovädret har ett snabbt förlopp och är relativt kortvarigt. Det finns dock risk för mycket hårda vindar och SMHI har skrivit upp byvinden till 29 m/s i varningen som omfattar västra Kronoberg.

Ja

Vädret kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV samt iaktta stor försiktighet vid vistelse utomhus.

För östra delen av länet råder en klass 1-varning, vilket innebär västlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-23 m/s, främst i södra delen.

Under söndagseftermiddagen har samverkansmöte hållits mellan Region Kronoberg, Räddningstjänsterna, Polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten och Länsstyrelsen för att säkerställa god beredskap.

För mer information följ händelseutvecklingen i länkarna nedan

SMHI
Trafikverket
Krisinformation
Eon

 

Har du frågor eller söker ytterligare information kring stormen, ring informationsnumret 113 13.

Övriga kontaktvägar:

112     Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö (ska endast användas i akuta situationer)
114 14  Polisens nummer vid icke-akuta händelser 1177     Sjukvårdsrådgivning på telefon